Bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

 

Szanowni Państwo,

Transakcje przeprowadzane w MAROKO SKLEP oraz przekazywane dane zabezpiecza SSL (ang. Secure Socket Layer)- protokół zaprojektowany do bezpiecznego przesyłania danych w Internecie. Zapewnia on poufność i integralność transmisji danych.
Dzięki SSL wszystkie informacje przesyłane między komputerem Klienta i serwerem MAROKO SKLEP są przesyłane w zaszyfrowanej postaci tak, by podczas transmisji nie mogły ich odczytać niepożądane osoby.

Nasza witryna posiada zabezpieczenie w postaci Certyfikatu SSL o nazwie RAPID SSL.

 

site_seal_rapidssl

 

 

 

 

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisów, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przekazywanie, przesyłanie czy też umieszczanie na innych stronach www. elementów niniejszej strony internetowej, bez zgody jej właściciela i autora jest zabronione. Wszelkie naruszenia stanowią czyny niedozwolone i będą ścigane na drodze postępowania karnego oraz cywilnego, zgodnie z art. 267 Kodeksu karnego, art. 24 i 25 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 116 i nast. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Copyright by MAROKOSKLEP.COM 2010 - 2015. Al rights reserved.
inst
Facebook
YouTube