Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W celu odstąpienia od umowy Kupujący ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kupującego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.

3. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem!  

4. Prosimy o przesłanie wraz z produktem wypełnionego formularza zwrotu dostępnego poniżej.

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisów, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przekazywanie, przesyłanie czy też umieszczanie na innych stronach www. elementów niniejszej strony internetowej, bez zgody jej właściciela i autora jest zabronione. Wszelkie naruszenia stanowią czyny niedozwolone i będą ścigane na drodze postępowania karnego oraz cywilnego, zgodnie z art. 267 Kodeksu karnego, art. 24 i 25 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 116 i nast. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Copyright by MAROKOSKLEP.COM 2010 - 2015. Al rights reserved.
inst
Facebook
YouTube