Dyrektywa Europejska 76/768

Nasze kosmetyki spełniają wymogi Unii Europejskiej opisane w Dyrektywie o Produktach Kosmetycznych 76/768/EEC.

Międzynarodowe przepisy regulują wykorzystywanie surowców, ocenę bezpieczeństwa, dobre praktyki produkcyjne, format listy składników, oznaczanie produktów, opatentowanie produktów. Zgodnie z nimi kosmetyki muszą być poddane ocenie bezpieczeństwa, która, przeprowadzana jest dla surowców oraz gotowego wyrobu. Obejmuje ona wykonanie testów fizykochemicznych, mikrobiologicznych, badanie na zawartość np. metali ciężkich oraz dane toksykologiczne (np. struktura chemiczna i stopień kontaktu z ciałem człowieka).

Podczas dokonywania oceny bezpieczeństwa na gotowym produkcie bierze się pod uwagę między innymi: miejsce stosowania na skórze, częstotliwość, czas kontaktu i reakcji preparatu ze skórą, itp.

Tak przeprowadzona ocena ma na celu wyeliminowanie pojawienia się negatywnych zmian skórnych podczas stosowania kosmetyku.


Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisów, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przekazywanie, przesyłanie czy też umieszczanie na innych stronach www. elementów niniejszej strony internetowej, bez zgody jej właściciela i autora jest zabronione. Wszelkie naruszenia stanowią czyny niedozwolone i będą ścigane na drodze postępowania karnego oraz cywilnego, zgodnie z art. 267 Kodeksu karnego, art. 24 i 25 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 116 i nast. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Copyright by MAROKOSKLEP.COM 2010 - 2015. Al rights reserved.
inst
Facebook
YouTube